DOSSIERS

(On)zichtbaar beton

Onzichtbaar beton? Zou dat echt bestaan onzichtbaar beton? Waarschijnlijk niet. Of toch? Kijk op straat om u heen, en ontdek onzichtbaar beton. Onzichtbaar, omdat zelfs bouwprofessionals zich er vaak niet van bewust zijn dat indrukwekkende gevels, prachtige texturen en zelfs vloeren en bestrating wel degelijk van beton zijn. Want beton, was dat niet grijs? (Meer weten ... )
 
 
 
Stijgende energieprijzen, wijzigende reglementering en een stijgende bezorgdheid over de klimaatswijziging verplichten de ontwerpers, fa­brikanten en gebruikers van gebouwen naar oplossingen te zoeken om de energiebehoefte van een gebouw te minimaliseren. Een goede isolatie is hierbij een eerste vereiste, maar hoe beter men isoleert, hoe meer aandacht men moet besteden aan de oververhitting van de bin­nenruimte. (Meer weten ... )

 

Verankering

Ontwerpers, fabrikanten en uitvoerders moeten veel aandacht besteden aan de verankering van de betonnen elementen. Een verkeerde keuze of uitvoering kan desastreuze gevolgen hebben, met soms dodelijke afloop. De voorschrijver heeft een grote keuze aan systemen die telkens in een specifieke situatie de juiste oplossing bieden.(Meer weten ...)
 
 
 
De kwaliteitseisen waaraan een product in architectonisch beton moet beantwoorden worden gespecificeerd door de PTV 21-601. Voor de kwaliteitsaspecten zijn twee niveaus mogelijk. In het lastenboek kan gekozen worden in functie van de specifieke eisen van een bepaalde opdracht, uit het niveau “industriële” elementen van sierbeton of “architectonische” elementen van sierbeton. Deze laatste betreft de hoogste kwaliteitseisen voor sierbeton. (Meer weten ... )