Mooi,sterk en creatief

Het gebruik van beton als constructiemateriaal met een bijkomende esthetische functie werd in de jaren 1920 opnieuw geïntroduceerd door de beroemde architect Le Corbusier. Een markant voorbeeld is de kapel in Ronchamps in Frankrijk. Niet alleen de structurele eigenschappen, maar ook het ruwe aspect van het ter plaatse gestorte beton trok hem bijzonder aan. Men noemde deze stijl trouwens het “Brutalisme”. Hoewel de architectuur van Le Corbusier nog steeds ieders bewondering wegdraagt, is de associatie tussen esthetiek en beton ondertussen toch wel grondig veranderd. Ruwheid wordt niet langer meer aangevoeld als een expressieve eigenschap maar eerder als een onvolmaaktheid.
 
Beton hoeft echter niet noodzakelijkerwijze grijs en ruw te zijn. De prefabindustrie heeft sinds de jaren zestig van vorige eeuw technieken ontwikkeld om aan beton een meer verfijnd uitzicht te geven. Men heeft hieraan trouwens de sprekende naam “Architectonisch Beton” gegeven. Ons land is hierbij een voorloper geweest. De ontwikkelingen in deze branche gaan nog steeds door en de leden van FEBELARCH zijn op dit gebied nog steeds nummer één in Europa, met talrijke realisaties in België en de ons omringende landen.
 
Architectuur is een levende kunst welke voortdurend verandert onder invloed van technologische ontwikkelingen, trends in de maatschappij, traditie, cultuur en nog andere factoren. Geprefabriceerd “Architectonisch Beton” draagt daartoe in de letterlijke en figuurlijke zin zijn “steentje” bij.