MISSIE

FEBELARCH verenigt binnen de Federatie van de Betonindustrie (FEBE) de fabrikanten van elementen in architectonisch beton. De leden van FEBELARCH werken samen aan het bestuderen en het op punt stellen van de technische kenmerken, het certificeren van de kwaliteit (BENOR) en de communicatie van de toepassingsmogelijkheden en voorschriften van kwalitatief hoogstaande elementen in architectonisch beton.

Tevens wil de groepering de erkende en officiële spreekbuis zijn van de fabrikanten van architectonisch beton. Zij gaat in overleg met certificeringorganismen, openbare besturen en andere beroepsverenigingen.
 
Andere onderwerpen die niet specifiek gebonden zijn aan de productie en de promotie van elementen in architectonisch beton ( bv. personeelsaangelegenheden, milieu, enz … ) wordt er beroep gedaan op de diensten van FEBE.
 
FEBE is de erkende beroepsvereniging van fabrikanten van geprefabriceerde betonproducten en verdedigt de belangen van de sector. De Belgische betonindustrie produceert een brede waaier aan geprefabriceerde elementen voor de bouw, gaande van eenvoudige, ongewapende producten zoals metselblokken en straatstenen tot de grote structuurelementen als brugliggers.