EXPERIMENTEEL BETON

Workshops Innovatief Beton

Dat de mogelijkheden nog niet uitgeput zijn mag blijken uit de verrassende resultaten die de Workshops, georganiseerd door het Cement&Beton Centrum in samenwerking met FEBELARCH, elk jaar opleveren. In 2007 dachten groepjes van 8 architecten en 4 betontechnologen na over het samenbrengen van twee ogenschijnlijk tegenstrijdigheden: “Licht en Beton”. In 2008 was het onderwerp “Groen Beton”. In de kantlijn kan u enkele van de ontwikkelde prototypes bekijken.

Geen enkel bouwmateriaal daagt de creativiteit van de ontwerper meer uit dan architectonisch beton. Kleurrijke texturen, exotische profileringen of oppervlakken die bewust ruig verweren, die licht doorlaten of waar wilgentakken doorheen groeien, voor sommige ontwerpers kan het niet expressief genoeg. Anderen zoeken het dan weer in de terughoudendheid van de strakke, sobere vlakken en volumes die een serene sfeer creëren. De esthetische mogelijkheden van architectonisch beton zijn haast eindeloos. Het materiaal is virtueel kneedbaar in elke vorm, van ragfijne ruimtelijke structuren tot robuuste monolieten.

Citaat Arch. Kees van de Hoeven in Schoon Beton, uitgave ENCI

“De bovenbouw werd in de fabriek gemaakt en daar bleken we in een veel vroeger stadium invloed te kunnen uitoefenen op de kwaliteit van de betonelementen. In overleg met ons werden houten bekistingen ontwikkeld, waarbij in alle details zowel de inventiviteit van de betonfabrikant als onze visuele voorkeuren uiteindelijk zichtbaar werden.”

Workshops – Licht en Beton 2007– Groen Beton 2008
 
Licht en Beton
 
Complex3D
 
Complex3D is een repetitie van gelijkvormige elementen die een totaalbeeld genereren dat ontsnapt aan een duidelijk herkenbaar repeterend patroon van afzonderlijke eenheden. Het verlaten van een twee-dimensionale notie van het gevel-oppervlak en het volledig uitbuiten van drie-dimensionale vormgeving levert een spel van diepte, schaduw en plastiek dat ten grondslag ligt aan het gewenste gevelbeeld.
 
Licht/schaduw facet
 
Door het toepassen van een verschillende oppervlakte-afwerking van de verschillende vlakken genereren deze een verschillend beeld. Door de structuur- en kleurverschillen worden de afzonderlijke vlakken van de facetten geaccentueerd. Enerzijds voorziet dit in een afwisselend patroon, zelfs als er geen of weinig direct (zon)licht aanwezig is. Anderzijds versterkt het op verschillende wijzen de schaduw- en reflectiepatronen onder een variatie van belichtingsomstandigheden.
 
Max Light
 
Normaal gesproken worden zelfs transparante toeslagmaterialen in beton omgeven door cement dat niet lichtdoorlatend is. Toch is gekozen om het grind als grof toeslagmateriaal in de betonmortel te vervangen door transparante elementen met behoud van een minimum aan zand als fijn toeslagmateriaal. De totale wanddikte van het element is minimaal gehouden, zodat de lichtstralen doorheen de glasgranulaten het beton verlaten.
 
Groen Beton
 
Growcrete
 
De ontwikkeling van het Growcrete-beton richtte zich op het creëren van een juiste habitat voor begroeiing. Het onderzoek werd enerzijds gestart vanuit de idee dat de begroeiing vanuit ‘het wild’ in het beton terecht komt. Anderzijds werd gekeken naar beton waarbij de zaden tijdens de productie in het element worden aangebracht. Het zou zo mogelijk moeten zijn om bijvoorbeeld ‘aardbei-beton’ te bestellen.
 
Interactief beton
 
Interactief beton heeft een oppervlak dat reageert op verschillende (klimatologische) condities. Door toepassing van kleurstoffen die onder bepaalde omstandigheden worden ‘geactiveerd’ ontstaat er een gevelbeeld dat varieert al naar gelang de weersomstandigheden. Bovendien zal het gebouw dankzij de veranderende verschijningsvorm een steeds andere visuele invloed op de omgeving uitoefenen.
 
Plant-in-beton
 
Plant in beton is een betonnen element dat (in serie) onderdeel uitmaakt van een gevelsysteem. De ‘bakjes’ kunnen verschillende planten herbergen, afhankelijk van het gewenste gevelbeeld. De elementen zijn zo vorm gegeven dat de planten er niet uit kunnen waaien en overtollig water netjes wordt afgevoerd. De elementen worden voorzien van een bewateringssysteem.